เปิดงาน “OTOP ไทย TO ชลบุรี วิถีภาคกลาง”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP ไทย TO ชลบุรี วิถีภาคกลาง” ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในการนี้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
==========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)