ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี นำคณะทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
====================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)