สพจ.ชลบุรี จัดงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”

<<จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย>>

✍️วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” โดยมีกิจกรรมในงาน อาทิ การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงในภาวะ New Normal”ซื่งมีผู้ร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมพล สถาวร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และนางเพียงจันทร์ เจียมศิริ ผู้นำต้นแบบขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล โดยมีนางสาวบุษรินทร์ จิรัฐธนากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินรายการ รวมทั้งได้จัดพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น โล่รางวัล “สิงห์ทอง” และรางวัลการประกวดผ้าไทย ประจำปี 2563 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานฯ และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณดังกล่าว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)