มหกรรม ชม ชิม ช็อป OTOP ชลบุรี

<<จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย>>

✨ มหกรรม ชม ชิม ช็อป OTOP ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-18 กันยายน 2563✨

✍️ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายภัครภรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ชม ชิม ช็อป OTOP ชลบุรี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาและพื้นฟูผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย
👉จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 324 บูธ
👉การประกวดส้มตำลีลา
👉การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (เดี่ยว)
👉การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

ในการเปิดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน เครือข่าย OTOP จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)