โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายบรรเทา ดวงนภา นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  1. ฟังบรรยาย “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” โดยพระครูสุนทรกิตติสาร วัดศรีมหาราชา
  2. ฟังบรรยาย “การส่งเสริมจริยธรรมในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ” โดย ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข
  3. บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ณ บริเวณชายหาดบางแสน
(Visited 1 times, 1 visits today)