ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2562 /

13:40 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2562 /

13:36 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2562 /

13:32 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2562 /

13:27 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประเมินความสุขมวลรวมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประเมินความสุขมวลรวมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2562 /

13:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี สำหรับไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี สำหรับไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤศจิกายน 2562 /

12:03 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสนับสนุนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสนับสนุนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤศจิกายน 2562 /

11:58 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานบันทึกข้อมูลประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานบันทึกข้อมูลประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤศจิกายน 2562 /

11:54 น. /

ดาวน์โหลด