ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge -Based OTOP) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge -Based OTOP) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ธันวาคม 2562 /

09:54 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ใช้ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ใช้ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ธันวาคม 2562 /

10:31 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 ธันวาคม 2562 /

14:08 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP) กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP) กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 ธันวาคม 2562 /

14:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเครอข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเครอข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 ธันวาคม 2562 /

13:57 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2562 /

13:40 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2562 /

13:36 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2562 /

13:32 น. /

ดาวน์โหลด