การประชุม Morning Brief กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 23/2562 Copy

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ร่วมด้วยพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุม Morning Brief กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 23/2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)