ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2562

5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 . นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2562 โดนมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี.. ๒๕๖๒, การเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนฯ, การชำระคืนเงินกองทุนฯของสมาชิกและพิจารณาอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ณ ห้องหระชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)