ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ครั้งที่ 6/2562

26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 .  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ครั้งที่ 6/2562 และนายสมบูรณ์ หอมเอนก รกท.พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เลขานุการ รายงานผลการดำเนินชีวิตพร้อมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)