การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นและนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 . นางสาวชนมณัฐ​  รอดบุญธรรมผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก​1 (ชลบุรีฉะเชิงเทราระยอง) เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นและนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมทีมงานนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด, นางรชยาโพธิสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประเภทนักวิชาการพัฒนาชุมชนดีเด่นและนางสาวบุษรินทร์ จิรัฐธนากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.พานทอง ประเภทนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)