ร่วมเปิดงาน “ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1”

4 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 . นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดงาน ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)