ลงพื้นที่ติดตามแนะนำการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

1 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 . นายบรรเทา ดวงนภาพัฒนาการจังหวัดชลบุรีและทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามแนะนำการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ณ บ้านหัวโกรก .5 .หนองรี .เมืองชลบุรี .ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)