จับมือกับบริษัทเซ็นทรัล ฟู่ดรีเทลจำกัด(Top Supermarket)

30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 . นายบรรเทา ดวงนภาพัฒนาการจังหวัดชลบุรี จับมือกับบริษัทเซ็นทรัล  ฟู่ดรีเทลจำกัด(Top Supermarket) ทำธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP ทั้งด้านการเกษตรและสินค้าแปรรูปสินค้า ดี เด่น ดัง ของจังหวัดชลบุรี ร่วมจำหน่ายกับ Top Supermarket จำนวน 9 สาขา30 ผู้ประกอบการ

(Visited 1 times, 1 visits today)