ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน (ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่10)

29 เมษายน 2562 นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน (ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่10) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 ณ บริเวณเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี .เมืองชลบุรี .ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)