ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562

13 เมษายน 2562 นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรีและคณะร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ .เมืองชลบุรี .ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)