ร่วมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯและงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีประจำปี2562

11 เมษายน 2562 นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรีและคณะร่วมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯและงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีประจำปี2562  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)