ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัดปี พ.ศ.2562

3 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายบรรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัดปี พ.ศ.2562 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมพระพิภิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)