นำคณะนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง ต.ห้างสูง

3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายบรรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรีและทีมงานนำคณะนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โดยมีประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ, ผู้นำชุมชนและพัฒนาการอำเภอหนองใหญ่ ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)