นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับคณะนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 36

3 เมษายน 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับคณะนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และบรรยายสรุปเรื่องการศึกษากระบวนการยุทธศาสตร์ภาค/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมชลบุรี ศากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

(Visited 1 times, 1 visits today)