นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ให้สัมภาษณ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ให้สัมภาษณ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมประชาสัมพันธ์, การขยายผลและยกตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ เช่น โครงการโรงสีข้าวชุมชน อ.พนัสนิคม, โครงการปรับปรุงร้านค้าในหมู่บ้าน/ชุมชน อ.เกาะจันทร์ โดย CTV ชลบุรี เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)