นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทดสอบทริปท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

27 มีนาคม 2562 นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทดสอบทริปท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางเสร่ และร่วมลงมือปฏิบัติโปรแกรมตกหมึกของแชมป์ (D-HOPE) ตำบลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการตังหวัดชลบุรี, หัวหน้ากลุ่ม, รกท.พัฒนาการอำเภอสัตหีบ, ผู้นำชุมชน และทีมงานร่วมให้ข้อมูลปละอำนวยความสะดวก 

(Visited 1 times, 1 visits today)