เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ